23/8/2019

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Ανακοίνωση καταχώρησης της Titan Cement International S.A. ως κατόχου κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση καταχώρησης της Titan Cement International SA ως κατόχου κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του Ν. 3461/2006, η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ (η «ΤΙΤΑΝ») ανακοινώνει κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. στις 23 Αυγούστου 2019, ότι στις 23 Αυγούστου 2019, η Titan Cement International SA (η «TCI») καταχωρήθηκε ως κάτοχος των συνολικά 4.629.754 κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες απέκτησε η TCI κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006.

Κατόπιν των ανωτέρω, η TCI κατέχει το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ.

23.8.2019

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για μέγιστη εμπειρία περιήγησης.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES